Araç Tescil İşlemleri Noterlere Devredilebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile araç tescil işlemleri noterler tarafından gerçekleştirilebilecek.

Araç Tescil İşlemleri Noterlere Devredilebilecek

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 680 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ilave olarak madde eklendi. Bu maddeye göre Emniyet Genel Müdürlüğü görev tanımında yer alan araç tescil işlemlerine ilişkin işlemler, aynı kanunun 131. maddesindeki hükümler saklı kalmak üzere Türkiye Noterler Birliği kontrolünde noterlere devrediliyor.

Veri Tabanı Kontrolü Türkiye Noterler Birliğinde Olacak

Yeni düzenlenen düzenlemeler ile araç tescil işlemleri ile ilgili işlemler noterlikler tarafından yerine getirilecek. Aynı zamanda araç tescil işlemi ile ilgili veri tabanlarına ait veriler de noterlerin kontrolünde olacak. Veri tabanında yer alan bilgiler Emniyet Genel Müdürlüklerine anlık olarak verilecek.

Değişimler Noter Yönetmeliklerinde Belirlenecek

Araç tescil işlemi ile ilgili noterler tarafından alınacak olan ücretler, araç tescil hizmetlerine ilişkin yapılacak tüm işler belirlenen maddelerin içeriğine göre noterlik yönetmeliğinde belirlenecek. Noterler araç tescil işlemleri ile ilgili kayıtları belirlenen mevzuatlara göre tutarak her türlü veriyi Emniyet Genel Müdürlükleri ile otomasyon sistemi aracılığı ile anlık olarak paylaşacak. Emniyet Genel Müdürlükleri ile noterler bu konuda koordineli bir şekilde çalışacaklar.

Yapılan bu kanun düzenlemesi ile araç kullanıcılarına oldukça büyük bir kolaylığın sağlandığı yapılan yorumlar arasında yer alıyor. Gelecek günlerde düzenlemeler hakkında daha net bilgilere yer verilecektir.

680 sayılı KHK'da yer alan hüküm şu şekildedir:

MADDE 61- 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Noterliklere devir

EK MADDE 18- Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilir. Bu durumda;

a) Araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta Emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılır.

b) Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulur ve bu kuruluşça yönetimi ve güvenliği sağlanır. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılır.

c) Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

ç) Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam olunur.

Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar.

Birinci fıkrada devre ilişkin öngörülen hükümler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmaz."

Kaynak: Sabah

Araç Noter Araç Tescil İşlemleri
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sony'den Muhteşem Bir Görüntü Sensörü Geliyor!
Sony'den Muhteşem Bir Görüntü Sensörü Geliyor!
IDA'nın Yönetmeni Pawel Pawlikowski'den Yeni Film
IDA'nın Yönetmeni Pawel Pawlikowski'den Yeni Film